"Unha caricatura é un intento de descubrir a semellanza na deformidade, de tal xeito que nos acheguemos á verdade máis que a mesma realidade" Bernini